Заклад дошкільної освіти "Сонечко"
село Залізнячка, Черкаська область

Річний план

 

 

 

РЕЖИМ  РОБОТИ  РІЗНОВІКОВОЇ ГРУПИ 

ЗАЛІЗНЯЦЬКОГО ЗДО  «СОНЕЧКО»

 

Режим роботи закладу- п’ятиденний, тривалість-10.5 годин: з 7.30 до 18.00

 

 

Організація життєдіяльності дітей

 

 

 

 

Режимні моменти

Молодший вік

3-5 років

Старший вік

5-6років

Прийом дітей

                                  7.30----8.00

Самостійна ігрова діяльність дітей

8.00-8.20

8.20-8.35

Ранкова гімнастика

8.20-8.30

8.50-9.00

Сніданок

8. 30 – 8. 50

9. 00 – 9. 20

Підготовка до занять. Заняття

8. 50 – 9.00

9. 30 – 11. 00

Прогулянка

10. 30 – 12. 00

11.00 – 12.10

Підготовка до обіду. Обід

12. 10 – 13.00

12. 10 – 13.00

Сон

13. 00 – 15. 00

13. 00 – 15. 00

Поступове пробудження .

Загартовуючи процедури

15. 00 – 15. 30

15. 00 – 15. 30

Ігри

15. 30 – 16. 00

15. 30 – 16. 00

Вечеря

16. 00 – 16.20

16. 00 – 16.20

Ігри. І     ндивідуальні заняття

16. 20 – 17. 00

16. 20 – 17. 00

Прогулянка

17. 00 – 18. 00

17. 00 – 18. 00

Повернення дітей додому

18. 00

18. 00

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 

Залізняцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  «Сонечко» 

Єрківської селищної ради , Черкаської області функціонує з 2009 року, розташований за адресою: Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с.Залізнячка, вул. Залізняка, 39.

Заклад дошкільної освіти  розрахований до придатної потужності на 50 місць згідно статистичного звіту 85-К. На даний час в закладі працює одна різновікова група 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

1(різновікова)

3

Режим роботи груп:

10,5 годин

4.

Кількість вихованців

14

5.

Кількість працівників усього :

7

 

педагогічний персонал

2

 

обслуговуючий персонал

5

 

Щоденний режим роботи ЗДО : початок о 7-30, закінчення о 18-00.

Заклад дошкільної освіти  укомплектований педагогічними кадрами:

1 директор , 1 вихователь.

 

 

 

 

 

 

Освітній рівень педагогів:

 

 

Категорія педпрацівників

Всього педпрацівників

освіта

Друга освіта

Середня спеціальна

Неповна вища

вища

1

Директор

1

1

 

 

 

2

Вихователі

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогів

 

 

 

всього педагогічних працівників

звання «Вихователь-методист»

Звання «Старший вихователь»

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

спеціаліст

2

 

 

 

 

1

1

 

АНАЛІЗ

Роботи  Залізняцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко»

за 2019-2020 навчальний рік

Організація роботи в Залізняцькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» здійснюється згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства», «Положення про дошкільний навчальний заклад»,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,згідно з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти, концепціі національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України №641 від 16.06.2015) та іншими нормативними документами.

Години навчального навантаження сплановано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2015 року № 446,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965.

Функціонування закладу здійснюється відповідно до Статуту, прийнятого загальними зборами трудового колективу 14 грудня 2017 року.

Потягом навчального року педагогічний колектив нашого закладу вирішував завдання, що спрямовані на усунення недоліків цього навчального року та удосконалення організації навчально-виховного процесу.

Педагогічна рада, спрямовувала зусилля на вирішення наступних питань:

   - розробка методичного супроводу впровадження в роботу з дітьми програми виховання «Я у світі» (нова редакція)

   - вдосконалення  роботи за програмою « Я у світі» (нова редакція)  гуманізації навчально-виховного процесу;

   - індивідуальний і диференційований підходи у вихованні та навчанні;

   - вдосконалення  роботи зі збереження та зміцнення психофізичного здоров’я дітей, з безпеки їх організму та Життєдіяльності;

   - організація фізкультурно-оздоровчої роботи;

   - організація методичного супроводу щодо вивчення рідної мови, формування мовленнєвої культури, навичок    поведінки мовленнєвого спілкування.

  - удосконалення роботи, щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі – були облаштовані та оновлені наступні осередки: ігровий – набори різних видів іграшок; художній – фарби, олівці, прилади для образотворчої діяльності; музичний – різні види дитячих музичних інструментів; спортивний – м’ячі, кеглі; об лаштовані ігрові зони для сюжетно рольових ігор.

- формування зв'язного мовлення;

- підвищення ефективності роботи, спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей;

- урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини під час підготовки і проведення навчальних занять та виховних заходів;

- дотримання системності та послідовності у роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною;

- підвищення рівня емоційно -позитивного спілкування в дитячому колективі;

- партнерства та взаємодії між педагогами, батьками та дітьми – проведені свята «Золота осінь», спортивні розваги до Дня козацтва.

Пріоритетними завданнями у 2019-2020 н.р. були: удосконалення здоров'язберігаючої компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності.

 У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх працівників, об'єднаних єдиною метою, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини.

Вибірково контролювалися питання щодо підготовки колективу до нового навчального року, створення розвивально-ігрового середовища, планування тижнів безпеки , виконання вимог промсанітарії на харчоблоці, зміцнення матеріально-технічної бази, збереження майна.

Навчально-виховний процес у закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Основною формою організованої навчальної діяльності дітей є заняття з різних розділів програми, які плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Основним у начально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу.

З 12.03.2020   року (з початком карантину в Україні) педагогічні працівники закладу регулярно вели просвітницьку роботу з батьками вихованців, та надавали консультації, завдання, заняття дітям, які знаходилися дома.

Працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми села. Проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у селі. На підставі проведеної роботи складено списки дітей від 0 до 6 років, які проживають в селі.

Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється.

Належний рівень організації харчування є важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим нормам. 

Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, бо саме сім'я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки, уміти пробачати чужі Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. В створений мобільний додаток батькам надавались різноманітні консультації, поради щодо безпечного перебування дітей  дома. Відповідно до вимог ЗУ «Про охорону праці» адміністрація ЗДО працювала над впровадженням державної політики в галузі охорони праці.З початком карантину працівникам закладу надавалися рекомендації, консультації, застереження щодо захворюваності, та до нерозповсюдження

хвороби COVID-19.   Контроль за необхідними умовами праці здійснювався на належному рівні.

 Систематично проводились протипожежні інструктажі, інструктажі з охорони праці з працівниками ДНЗ і оформлювались у відповідних журналах. Заплановані заходи щодо поліпшення умов охорони праці та санітарно-оздоровчої роботи виконувались протягом року.

Адміністративно-господарська діяльність в ЗДО здійснювалась згідно з річним планом. Матеріальна база закладу  утримувалась за рахунок бюджетних коштів  Так, за навчальний рік зроблено поточний ремонт приміщення, території дошкільного закладу.

 У закладі своєчасно проводиться заміна піску у пісочницях. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно.

На момент відновлення навчально-виховного процесу під час адаптивного карантину, заклад повністю був забезпечений безконтактним термометром,

засобами індивідуального користування, дезінфікуючими розчинами та антисептиками. Заклад відповідає нормам безпечного перебування дітей.

Підводячи підсумок роботи педагогічного колективу ЗДО у продовж навчального року, треба зазначити, що річний план на 2019-2020 н.р.  дозволив досягти поставлених цілей. Поставлені завдання виконані в цілому, але ж слід відмітити, що поряд із успіхами і надбаннями маємо і ряд недоліків, а саме:

- недостатньо уваги приділялося формуванню логіко-математичної компетентності дошкільників;

-  вдосконалення мовленнєвий розвиток дітей;

-  доопрацювання питання щодо створення належних умов для образотворчого розвитку дітей ;

- недостатньо оптимізована взаємодія дошкільного закладу з батьками;

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2019-2020 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічного колективу визначаємо такі пріоритетні завдання на 2020-2021 навчальний рік

 

ЗАВДАННЯ НА 2020 - 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

З метою усунення недоліків колектив дошкільного навчального закладу у 2020/2021 навчальному році буде працювати над головною методичною темою: «Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності».

Виходячи з цього основними завданнями на наступний рік вважати: продовжити роботу з питань інтегрування родинного і суспільного дошкільного виховання в практиці роботи дошкільного навчального закладу;

- забезпечитити координацію дій дошкільного закладу та сім’ї у вихованні трудових навичок дошкільників, сприяти ранній профорієнтації дошкільників;

- створити в дошкільному навчальному закладі здоров'язберігаючої системи, через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників;

- спрямувати педагогічну діяльність на роботу з соціалізації дітей через патріотичне і екологічне виховання, основи безпеки життєдіяльності ,

- продовжити поглиблену роботу над формуванням зв’язного мовлення, використовуючи різні види діяльності дошкільників

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль ний

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Затвердження плану роботи на 2020-2021 навчальний рік

 Підсумки підготовки ЗДО до нового 2020-2021 навчального року.» - «Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільників». - «Художньо-естетичний розвиток та мовленнєвий розвиток дитини засобами театралізованої діяльності». - «Треба дітей научити, як безпечно в світі жити». - «Підведення підсумків за навчальний рік.

серпень жовтень грудень березень травень

директор

вихователі

вихователі

директор

 

2.

 Перегляди: - «Пригоди Червоної шапочки» (логіко-математичний розвиток). - «Зимові пошуки Піскунчика» (заняття з розвитку діалогічного мовлення) - «Відшукай літеру» ( навчання елементів грамоти) - «Ознайомлення з вишивкою.Малювання рушничка». - фізкультурне заняття на свіжому повітрі

жовтень листопад січень лютий березень квітень травень

вихователі вихователі вихователі вихователі вихователі вихователі вихователі

 

3.

З метою підвищення теоретичного рівня фахової майстерності педагогів:

 - забезпечити участь педагогів закладу    у роботі методоб’єднань;

- здійснювати знайомство педагогів з новинками науково-методичної літератури, педагогічними виданнями та їх обговоренням.

протягом року

директор

методист

 

4.

З метою підвищення педагогічної діяльності здійснювати індивідуальне консультування педагогів

протягом року

Методист

 

5.

З метою самоосвіти педпрацівників

опрацювати: - методичні посібники, що будуть використовуватись у роботі впродовж року; - методичні аспекти реалізації базових програм розвитку дитини дошкільного віку.

протягом року

директор

методист

 

6.

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів.

протягом року

директор

 

7.

З метою забезпечення позитивного соціально-психологічного клімату в колективі провести тренінгові заняття «Увага! Конфлікт» з колективом ДНЗ.

жовтень

директор

 

8.

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу: - проводити взаємо відвідування занять між колегами(вихователь/директор)

щомісяця

директор

 

 

        ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль ний

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

І. Комплексне вивчення навчально-виховної роботи

1.1.

Результативність навчально-виховного процесу дітей 6-ти річного віку

квітень

Директор, вихователі

 

ІІ. Тематичне вивчення

2.1.

Логіко-математична компетентність дошкільників старшого віку

жовтень

вихователі

 

2.2.

Організація роботи з мовленнєвого розвитку дітей молодший вік

грудень

вихователі

 

 

ІІІ. Вибіркове вивчення

3.1.

Підготовка колективу до нового навчального року

вересень

директор

 

3.2.

Створення розвивально-ігрового середовища.

протягом року

вихователі

 

3.3.

Планування тижня безпеки

лютий квітень

директор, вихователі

 

3.4.

Інформативність куточків для батьків

березень

вихователі

 

 

 

 

Організаційно-педагогічна робота

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль ний

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

I.Робота з дітьми

1.1.

Як говорити про корона вірус-19 із маленькими дітьми

 Вересень-жовтень

вихователі

 

 

Заняття: «Природні стихійні лиха».

Жовтень-листопад

вихователі

 

1.2.

Бесіда: «Пожежна безпека в Новорічні та різдвяні свята». Екскурсія-огляд пожежного куточка.

грудень

вихователі

 

1.3.

Практичне тренування з евакуації дітей.

лютий

вихователі

 

1.4.

Заняття: «Спеціальні служби порятунку»

березень

вихователі

 

1.5.

Конкурс малюнків:«Якщо ти вдома один і трапилась біда»

квітень

вихователі

 

1.6.

Бесіда:«Обережно поводься на воді»

травень

вихователі

 

 

 

 

ІІ. Робота з батьками

2.1.

 Онлайн-батьківські збори.

Робота дитячого закладу в період карантину

вересень

Директор, вихователі

 

2.2.

Консультації для батьків: - Що потрібно знати про COVID-19» « Чим зайнятися здітьми під час карантину» -« Релаксація для дітей удома»

«Грайте разом з дітьми» - «Батькам про дитячі страхи» - «Твоє здоров'я у твоїх руках» - «Дитячі примхи і забаганки» - «Як допомогти нашим дітям?» - «Адаптація дітей до умов ЗДО»

жовтень листопад грудень

Січень

лютий березень квітень

вихователі

 

2.3.

Дискусії: - «Мистецтво виховання та покарання» - «Вплив телебачення на емоції та поведінку дитини»

листопад березень

Вихователі

 

2.4.

Круглий стіл: «Дбаймо про безпеку!»

лютий

вихователь

 

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль ний

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду працівників інших закладів

постійно

директор,

вихователі

 

2.

Впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій.

постійно

директор,

вихователі

 

3.

Узагальнення матеріалів з питань вивченої роботи педагогів

протягом року

вихователі

 

4.

Розроблення методичних рекомендацій, зразків планування, конспектів занять, сценаріїв свят та розваг.

протягом року

вихователі

 

5.

Забезпечення та поповнення фонду: періодичними виданнями науково-методичною літературою, наочно-дидактичними посібниками, іграшками, атрибутами, матеріалами з вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду, передових педагогічних технологій.

протягом року

Директор,

вихователі

 

6.

Проведення огляду періодичних видань

1 раз на місяць

Директор, вихователі

 

7.

Поповнити добірку сюжетних і предметних малюнків для складання розповідей за ними та підготувати методичні рекомендації щодо їх використання

жовтень

вихователі

 

8.

Поновити атрибути до проведення рухливих та дидактичних ігор

грудень

вихователі

 

9.

Виготовити дидактичні ігри з логіко-математичної компетентності дошкільників.

лютий

вихователі

 

10.

Виготовити дидактичні ігри соціальної компетентності дитини (культура поведінки).

березень

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО:                                                                                 

Начальник  вітділу освіти, культури                                           Директор Залізняцького ЗДО (ясла-садок)                                                                                                                                                                 Єрківської селищної ради                                                             «Сонечко»

І.П.Сагало_____________                                                             Єрківської селищної ради

                                                                                                         Черкаської області                        

                                                                                                          ___________ О.В.Перевозчикова

                                                                                                        

                                                                                                      

                                                                                                      

ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                                                         

Начальник  Катеринопільського районного                            

управління

Головного управління 

Держпродспожив служби

в Черкаській області

О.В.Полянський____________

«_____» _________2021рік

План роботи

Залізняцького закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) «Сонечко»

Єрківської селищної ради

Черкаської області

 

На 2021-2022 навчальний рік

Різновікова група

 

 

РЕЖИМ  РОБОТИ  РІЗНОВІКОВОЇ ГРУПИ 

ЗАЛІЗНЯЦЬКОГО ЗДО  «СОНЕЧКО»

 

Режим роботи закладу- п’ятиденний, тривалість-10.5 годин: з 7.30 до 18.00

Організація життєдіяльності дітей

 

Режимні моменти

Молодший вік

3-5 років

Старший вік

5-6років

Прийом дітей

                                  7.30----8.00

Самостійна ігрова діяльність дітей

8.00-8.20

8.20-8.35

Ранкова гімнастика

8.20-8.30

8.50-9.00

Сніданок

8. 30 – 8. 50

9. 00 – 9. 20

Підготовка до занять. Заняття

8. 50 – 9.00

9. 30 – 11. 00

Прогулянка

10. 30 – 12. 00

11.00 – 12.10

Підготовка до обіду. Обід

12. 10 – 13.00

12. 10 – 13.00

Сон

13. 00 – 15. 00

13. 00 – 15. 00

Поступове пробудження .

Загартовуючи процедури

15. 00 – 15. 30

15. 00 – 15. 30

Ігри

15. 30 – 16. 00

15. 30 – 16. 00

Вечеря

16. 00 – 16.20

16. 00 – 16.20

Ігри. І     ндивідуальні заняття

16. 20 – 17. 00

16. 20 – 17. 00

Прогулянка

17. 00 – 18. 00

17. 00 – 18. 00

Повернення дітей додому

18. 00

18. 00

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 

Залізняцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  «Сонечко» 

Єрківської селищної ради , Черкаської області функціонує з 2009 року, розташований за адресою: Черкаська обл., Звенигородський  р-н, с.Залізнячка, вул. Залізняка, 39.

Заклад дошкільної освіти  розрахований до придатної потужності на 50 місць згідно статистичного звіту 85-К. На даний час в закладі працює одна різновікова група .

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

1(різновікова)

3

Режим роботи груп:

10,5 годин

4.

Кількість вихованців

18

5.

Кількість працівників усього :

7

 

педагогічний персонал

2

 

обслуговуючий персонал

5

 

Освітній рівень педагогів:

 

 

Категорія педпрацівників

Всього педпрацівників

освіта

Друга освіта

Середня спеціальна

Неповна вища

вища

1

Директор

1

1

 

 

 

2

Вихователі

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Кваліфікаційний рівень педагогів

 

 

 

всього педагогічних працівників

звання «Вихователь-методист»

Звання «Старший вихователь»

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

спеціаліст

2

 

 

 

 

1

1

 

АНАЛІЗ

Роботи  Залізняцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко»

за 2020-2021 навчальний рік

Організація роботи в Залізняцькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» здійснюється згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства», «Положення про дошкільний навчальний заклад»,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,згідно з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти, концепціі національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України №641 від 16.06.2015) та іншими нормативними документами.

Години навчального навантаження сплановано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2015 року № 446,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965.

Функціонування закладу здійснюється відповідно до Статуту, прийнятого загальними зборами трудового колективу 14 грудня 2017 року.

Потягом навчального року педагогічний колектив нашого закладу вирішував завдання, що спрямовані на усунення недоліків цього навчального року та удосконалення організації навчально-виховного процесу.

Педагогічна рада, спрямовувала зусилля на вирішення наступних питань:

   - розробка методичного супроводу впровадження в роботу з дітьми програми виховання «Я у світі» (нова редакція)

   - вдосконалення  роботи за програмою « Я у світі» (нова редакція)  гуманізації навчально-виховного процесу;

   - індивідуальний і диференційований підходи у вихованні та навчанні;

   - вдосконалення  роботи зі збереження та зміцнення психофізичного здоров’я дітей, з безпеки їх організму та Життєдіяльності;

   - організація фізкультурно-оздоровчої роботи;

   - організація методичного супроводу щодо вивчення рідної мови, формування мовленнєвої культури, навичок    поведінки мовленнєвого спілкування.

  - удосконалення роботи, щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі – були облаштовані та оновлені наступні осередки: ігровий – набори різних видів іграшок; художній – фарби, олівці, прилади для образотворчої діяльності; музичний – різні види дитячих музичних інструментів; спортивний – м’ячі, кеглі; об лаштовані ігрові зони для сюжетно рольових ігор.

- формування зв'язного мовлення;

- підвищення ефективності роботи, спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей;

- урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини під час підготовки і проведення навчальних занять та виховних заходів;

- дотримання системності та послідовності у роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною;

- підвищення рівня емоційно -позитивного спілкування в дитячому колективі;

- партнерства та взаємодії між педагогами, батьками та дітьми – проведені свята «Золота осінь», спортивні розваги до Дня козацтва.

Пріоритетними завданнями у 2020-2021 н.р. були: удосконалення здоров'язберігаючої компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності.

 У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх працівників, об'єднаних єдиною метою, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини.

Вибірково контролювалися питання щодо підготовки колективу до нового навчального року, створення розвивально-ігрового середовища, планування тижнів безпеки , виконання вимог промсанітарії на харчоблоці, зміцнення матеріально-технічної бази, збереження майна.

Навчально-виховний процес у закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Основною формою організованої навчальної діяльності дітей є заняття з різних розділів програми, які плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Основним у начально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу.

Працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми села. Проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у селі. На підставі проведеної роботи складено списки дітей від 0 до 6 років, які проживають на території села.

Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється.

Належний рівень організації харчування є важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим нормам. 

Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, бо саме сім'я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки, уміти пробачати чужі Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. В створений мобільний додаток батькам надавались різноманітні консультації, поради щодо безпечного перебування дітей  дома. Відповідно до вимог ЗУ «Про охорону праці» адміністрація ЗДО працювала над впровадженням державної політики в галузі охорони праці.З початком карантину працівникам закладу надавалися рекомендації, консультації, застереження щодо захворюваності, та до нерозповсюдження

хвороби COVID-19.   Контроль за необхідними умовами праці здійснювався на належному рівні.

 Систематично проводились протипожежні інструктажі, інструктажі з охорони праці з працівниками ДНЗ і оформлювались у відповідних журналах. Заплановані заходи щодо поліпшення умов охорони праці та санітарно-оздоровчої роботи виконувались протягом року.

Адміністративно-господарська діяльність в ЗДО здійснювалась згідно з річним планом. Матеріальна база закладу  утримувалась за рахунок бюджетних коштів  Так, за навчальний рік зроблено поточний ремонт приміщення, території дошкільного закладу.

 У закладі своєчасно проводиться заміна піску у пісочницях. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно.

На момент відновлення навчально-виховного процесу під час адаптивного карантину, заклад повністю був забезпечений безконтактним термометром,

засобами індивідуального користування, дезінфікуючими розчинами та антисептиками. Заклад відповідає нормам безпечного перебування дітей.

Підводячи підсумок роботи педагогічного колективу ЗДО у продовж навчального року, треба зазначити, що річний план на 2020-2021 н.р.  дозволив досягти поставлених цілей. Поставлені завдання виконані в цілому, але ж слід відмітити, що поряд із успіхами і надбаннями маємо і ряд недоліків, а саме:

- недостатньо уваги приділялося формуванню логіко-математичної компетентності дошкільників;

-  вдосконалення мовленнєвий розвиток дітей;

-  доопрацювання питання щодо створення належних умов для образотворчого розвитку дітей ;

- недостатньо оптимізована взаємодія дошкільного закладу з батьками;

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2020-2021 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічного колективу визначаємо такі пріоритетні завдання на 2021-2022 навчальний рік:

 

   

         

ЗАВДАННЯ НА 2021 - 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

З метою усунення недоліків колектив дошкільного навчального закладу у 2021/2022 навчальному році буде продовжувати  працювати над головною методичною темою: «Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності».

Виходячи з цього основними завданнями на наступний рік вважати: продовжити роботу з питань інтегрування родинного і суспільного дошкільного виховання в практиці роботи дошкільного навчального закладу;

- забезпечитити координацію дій дошкільного закладу та сім’ї у вихованні трудових навичок дошкільників, сприяти ранній профорієнтації дошкільників;

- створити в дошкільному навчальному закладі здоров'язберігаючої системи, через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників;

- спрямувати педагогічну діяльність на роботу з соціалізації дітей через патріотичне і екологічне виховання, основи безпеки життєдіяльності ,

- продовжити поглиблену роботу над формуванням зв’язного мовлення, використовуючи різні види діяльності дошкільників

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль ний

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Затвердження плану роботи на 2021-2022 навчальний рік

 Підсумки підготовки ЗДО до нового 2021-2022 навчального року.» - «Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільників». - «Художньо-естетичний розвиток та мовленнєвий розвиток дитини засобами театралізованої діяльності». - «Треба дітей научити, як безпечно в світі жити». - «Підведення підсумків за навчальний рік.

серпень жовтень грудень березень травень

директор

вихователі

вихователі

директор

 

2.

 Перегляди: - «Пригоди Червоної шапочки» (логіко-математичний розвиток). - «Зимові пошуки Піскунчика» (заняття з розвитку діалогічного мовлення) - «Відшукай літеру» ( навчання елементів грамоти) - «Ознайомлення з вишивкою.Малювання рушничка». - фізкультурне заняття на свіжому повітрі

жовтень листопад січень лютий березень квітень травень

вихователі вихователі вихователі вихователі вихователі вихователі вихователі

 

3.

З метою підвищення теоретичного рівня фахової майстерності педагогів:

 - забезпечити участь педагогів закладу    у роботі методоб’єднань;

- здійснювати знайомство педагогів з новинками науково-методичної літератури, педагогічними виданнями та їх обговоренням.

протягом року

директор

методист

 

4.

З метою підвищення педагогічної діяльності здійснювати індивідуальне консультування педагогів

протягом року

Методист

 

5.

З метою самоосвіти педпрацівників

опрацювати: - методичні посібники, що будуть використовуватись у роботі впродовж року; - методичні аспекти реалізації базових програм розвитку дитини дошкільного віку.

протягом року

директор

методист

 

6.

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів.

протягом року

директор

 

7.

З метою забезпечення позитивного соціально-психологічного клімату в колективі провести тренінгові заняття «Увага! Конфлікт» з колективом ДНЗ.

жовтень

директор

 

8.

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу: - проводити взаємо відвідування занять між колегами(вихователь/директор)

щомісяця

директор

 

 

        ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль ний

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

І. Комплексне вивчення навчально-виховної роботи

1.1.

Результативність навчально-виховного процесу дітей 6-ти річного віку

квітень

Директор, вихователі

 

ІІ. Тематичне вивчення

2.1.

Логіко-математична компетентність дошкільників старшого віку

жовтень

вихователі

 

2.2.

Організація роботи з мовленнєвого розвитку дітей молодший вік

грудень

вихователі

 

 

ІІІ. Вибіркове вивчення

3.1.

Підготовка колективу до нового навчального року

вересень

директор

 

3.2.

Створення розвивально-ігрового середовища.

протягом року

вихователі

 

3.3.

Планування тижня безпеки

лютий квітень

директор, вихователі

 

3.4.

Інформативність куточків для батьків

березень

вихователі

 

 

 

 

Організаційно-педагогічна робота

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль ний

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

I.Робота з дітьми

1.1.

Як говорити про корона вірус-19 із маленькими дітьми

 Вересень-жовтень

вихователі

 

 

Заняття: «Природні стихійні лиха».

Жовтень-листопад

вихователі

 

1.2.

Бесіда: «Пожежна безпека в Новорічні та різдвяні свята». Екскурсія-огляд пожежного куточка.

грудень

вихователі

 

1.3.

Практичне тренування з евакуації дітей.

лютий

вихователі

 

1.4.

Заняття: «Спеціальні служби порятунку»

березень

вихователі

 

1.5.

Конкурс малюнків:«Якщо ти вдома один і трапилась біда»

квітень

вихователі

 

1.6.

Бесіда:«Обережно поводься на воді»

травень

вихователі

 

 

ІІ. Робота з батьками

2.1.

 Онлайн-батьківські збори.

Робота дитячого закладу в період карантину

вересень

Директор, вихователі

 

2.2.

Консультації для батьків: - Що потрібно знати про COVID-19» « Чим зайнятися здітьми під час карантину» -« Релаксація для дітей удома»

«Грайте разом з дітьми» - «Батькам про дитячі страхи» - «Твоє здоров'я у твоїх руках» - «Дитячі примхи і забаганки» - «Як допомогти нашим дітям?» - «Адаптація дітей до умов ЗДО»

жовтень листопад грудень

Січень

лютий березень квітень

вихователі

 

2.3.

Дискусії: - «Мистецтво виховання та покарання» - «Вплив телебачення на емоції та поведінку дитини»

листопад березень

Вихователі

 

2.4.

Круглий стіл: «Дбаймо про безпеку!»

лютий

вихователь

 

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль ний

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду працівників інших закладів

постійно

директор,

вихователі

 

2.

Впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій.

постійно

директор,

вихователі

 

3.

Узагальнення матеріалів з питань вивченої роботи педагогів

протягом року

вихователі

 

4.

Розроблення методичних рекомендацій, зразків планування, конспектів занять, сценаріїв свят та розваг.

протягом року

вихователі

 

5.

Забезпечення та поповнення фонду: періодичними виданнями науково-методичною літературою, наочно-дидактичними посібниками, іграшками, атрибутами, матеріалами з вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду, передових педагогічних технологій.

протягом року

Директор,

вихователі

 

6.

Проведення огляду періодичних видань

1 раз на місяць

Директор, вихователі

 

7.

Поповнити добірку сюжетних і предметних малюнків для складання розповідей за ними та підготувати методичні рекомендації щодо їх використання

жовтень

вихователі

 

8.

Поновити атрибути до проведення рухливих та дидактичних ігор

грудень

вихователі

 

9.

Виготовити дидактичні ігри з логіко-математичної компетентності дошкільників.

лютий

вихователі

 

10.

Виготовити дидактичні ігри соціальної компетентності дитини (культура поведінки).

березень

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

Робота методичного осередку

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль ний

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

                                        І. Адміністративна робота

1.1.

Перевірити забезпеченість закладу до всих видів засобів індивідуального захисту, дезрозчинами, антисептиками

 

до 1вересня

 директор

 

1.2

 

 

 

Здійснити комплектування групи

 

До 1 вересня

Директор, вихователі

 

1.3.

Перевірити готовність групи до нового навчального року

до 1вересня

Директор, вихователі, пом. вихователя

 

1.4.

Скласти графік роботи педагогічних працівників

На початку року

директор

 

1.5.

Контролювати готовність ЗДО до зимового періоду

жовтень

директор

 

1.6.

Оперативний контроль за роботою структурних підрозділів, виконання посадових обов’язків працівниками закладу

постійно

директор

 

1.7.

Здійснювати контроль за своєчасним завезенням, збереженням продуктів харчування, дотриманням термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів.

постійно

директор

кухар

 

1.8.

Контролювати роботу кухаря: - закладання продуктів харчування; - якість приготування страв; - виконання режиму харчування; - технологію приготування страв; - норми видачі порцій - дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час обробки продуктів харчування; - дотримання особистої та загальної гігієни; - санітарний стан харчоблоку та виконання санітарного режиму; - стан технічного обладнання, його справність.

постійно

директор

 

1.9.

Контролювати роботу щодо дотримання вимог МОЗУ про санітарні норми під час карантину, використання миючих та чистячих засобів; - за своєчасним ремонтом меблів та сантехнічного обладнання; електроенергії,  - своєчасної підготовки системи опалювання; - здійснення вимірів опору ізоляції електрообладнання; - перевірки стану електрообладнання та електропроводки; - своєчасного завезення піску (для посипання доріжок взимку).

щомісяця щомісяця

за планом гол.енергетика

Директор,

відповідальні

 

1.10

Контролювати санітарно-гігієнічні умови утримання місць занять дітей у приміщенні та на майданчиках, дотримання всіх санітарних норм

щотижня

вихователі

 

1.11

Контролювати санітарно-гігієнічний та хлорний режим згідно з інструкцією

щонеділі

Директор, відповідальні

 

1.12

Контролювати зберігання, використання дезінфекційних,  миючих засобів, та засобів індивідуального захисту

постійно

директор

 

1.13

Контролювати проведення температурного скринінгу дітей та співробітників, температурно-повітряний режим

щоденно

Директор, вихователі

 

1.14

Контролювати дотримання графіка зміни білизни, якість прання білизни

1 раз на тиждень

директор

 

1.15

Контролювати якість прибирання, кварцування, провітрювання усіх приміщень та прибирання  території закладу

щотижня

директор

 

1.16

Здійснювати моніторинг відвідування дітьми ЗДО

щомісяця

вихователі

 

1.17

Контролювати списання та облік матеріальних цінностей і ресурсів

постійно

директор

 

1.18

Акт готовності ЗДО до нового навчального року

серпень

директор

 

1.19

Проведення виробничих нарад: -Завдання коллективу ЗДО  в новому навчальному році. - Виконання правил внутрішнього розпорядку в ЗДО, розпоряджень, наказів. - Гігієнічні вимоги до ЗДО. Санітарно-гігієнічний стан закладу. -

вересень листопад

лютий

травень

директор

 

 

ІІ. Господарська робота

2.1.

Контролювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації: - табелів на зарплату - табелів щоденного відвідування дітей; - накопичувальні відомості щодо харчування дітей; - заявки на продукти харчування; - статистичний звіт.

щомісяця щомісяця щомісяця щонеділі щорічно

директор

 

2.2.

Удосконалювати матеріально-технічну базу ЗДО

постійно

директор

 

2.3.

Придбати новий посуд для харчоблока

До травня 2021р

директор

 

2.4.

Поновити дитячу художню літературу

Жовтень-листопад

вихователі

 

2.5.

Оформити підписку на періодичні видання на рік

листопад

директор

 

2.6.

Провести інвентаризацію, списати непридатне майно.

грудень

директор

 

2.7.

Провести акцію «Зелена хвиля» (благоустрій території)

квітень травень

Директор, працівники закладу

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СВЯТ, РОЗВАГ, ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЙСТВ

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль ний

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

«День знань»

01.09.20

Вихователі

 

2.

Спортивне свято до Дня фізкультури і спорту: «З фізкультурою ми друзі»

вересень

вихователі

 

3.

Свято осені

жовтень

вихователі

 

4.

День іменинника

листопад лютий травень

виховательі

 

5.

Спортивна розвага: «Козацькі розваги»

жовтень

вихователі

 

6.

Свято Калити

грудень

вихователі

 

7.

Свято Миколая

грудень

вихователі

 

8.

Новорічний  ранок

грудень

вихователі

 

9.

Спортивна розвага: «Зимові старти»

січень

вихователі

 

10.

Розвага: «Як Зима з Весною зустрічалися»

лютий

виховательі

 

11.

Розвага: «Весела масляна»

лютий

вихователі

 

12.

Свято мам і бабусь.(онлайн)

березень

вихователі

 

13.

Тиждень безпеки життєдіяльності: «Бережемо себе діти»

лютий квітень

вихователі

 

14.

Випускний бал

Травень-червень

Вихователі

 

15.

Драматизація та інсценізація казок і дитячих творів.

щомісяця

вихователі

 

 

 

 

ПЛАН МЕДИЧНОЇ РОБОТИ

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль ний

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

І. Організаційна робота

1.1.

Забезпечити виконання чинного законодавства та розпорядчих документів щодо формування у дітей здорового способу життя, профілактики інфекційної захворюваності, збереження і зміцнення здоров’я дітей.

протягом року

директор

 

1.2.

Забезпечити безпечні умови перебування дітей у ЗДО, дотримання санітарно-гігієнічних вимог до ЗДО, дотримання правил особистої гігієни дітьми та персоналом в умовах карантину, та після

протягом року

директор

 

1.3.

Організація роботи з формування навичок здорового способу життя у дітей.

протягом року

вихователі

 

1.4.

Створити навчально-організаційний простір: - скласти та затвердити розклад занять, режим дня; - провести розподіл обсягу фізичного навантаження на заняттях із фізкультури; - організувати медичний і психологічний супровід навчально-виховного процесу.

протягом року

Директор,

вихователі

 

 

ІІ. Лікувально-профілактична робота

2.1.

Ведення контролю за виконанням санітарно-гігієнічних норм та правил, приготуванням їжі та кулінарною обробкою продуктів

постійно

директор

 

2.2.

Здійснення контролю за якістю продуктів харчування, наявністю сертифікатів якості

постійно

Директор,

кухар

 

2.3.

 Складання перспективного і щоденного меню

постійно

Директор.

кухар

 

ІІІ. Протиепідемічна робота

3.1.

Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимом згідно з інструкцією та рекомендаціями МОЗУ в умовах карантину

постійно

директор

 

3.2.

Постійний контроль за зберіганням та використанням дезінфекційних і миючих засобів, наповнювати засоби індивідуального захисту.

постійно

директор

 

3.3.

Здійснення огляду дітей при прийомі у групи, щоденно проводити скринінг вимірювання температури

щоденно

вихователі

 

3.4.

Суворий контроль за строками проходження персоналом медичного огляду

протягом року

директор

 

ІV. Санітарно-гігієнічна робота

4.1.

Контроль за санітарним станом приміщень, виконання всих рекомендацій МОЗУ щодо умов карантину,санітарний стан  ігрового, спортивного  майданчиків

щоденно

директор

 

4.2.

Контроль за повітряно-температурним режимом

щоденно

директор

 

4.3.

Контроль за проведенням генеральних прибирань та розподілом обов’язків серед технічного персоналу

щонеділі

директор

 

4.4.

Контроль за пранням білизни, за методикою миття та дезінфекції посуду в харчоблоці

щоденно

директор

 

 

V. Санітарно-просвітницька робота

5.1.

Вивчення питань, пов’язаних із збереженням здоров’я, перевагами здорового способу життя

протягом року

вихователі

 

5.2.

Проведення бесід з батьками з питань раціонального харчування дітей, профілактики різних видів захворювань, попередження дитячого травматизму та поглиблення санітарно-гігієнічних знань

протягом року

вихователі

 

 

ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль ний

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

І. Організаційні заходи

1.1.

Створення навчально-методичного комплексу з попередження дитячого травматизму.

протягом року

вихователі

 

1.2.

Виготовлення дидактичних ігор, посібників для занять з безпеки життєдіяльності

протягом року

вихователі

 

1.3.

Поповнення ігрових куточків атрибутикою, необхідною для проведення ігор з безпеки життєдіяльності

протягом року

вихователі

 

1.4.

Розроблення методичних матеріалів щодо підготовки лекцій і бесід для проведення їх серед дітей та батьків.

протягом року

вихователі

 

 

ІІ. РОБОТА З БАТЬКАМИ

2.1.

Проведення тематичних інструктажів з батьками дітей щодо попередження дитячого травматизму

протягом року

вихователі

 

2.2.

Поповнення інформаційних листів в куточках для батьків, в мобільному додатку  із різних напрямів охорони життя і здоров’я дітей

протягом року

вихователі

 

2.3.

Проведення консультацій для батьків щодо попередження дитячого травматизму

грудень березень

вихователі

 

2.4.

Онлайн-зустріч батьків

 на тему: «Дбаймо про безпеку дітей!»

лютий

вихователі

 

ІІІ. Робота з дітьми

3.1.

Екскурсія до сільської бібліотеки

вересень

вихователі

 

3.3.

Розвага: «Дружіть з правилами дорожнього руху»

жовтень

вихователі

 

3.4.

Спортивна розвага :«З вогнем не можна жартувати, його треба поважати»

листопад

вихователі

 

3.5.

Інтелектуально-розважальна гра: «Я залишився сам удома»

листопад

вихователі

 

3.6.

Екскурсія-огляд пожежного куточка. Ознайомлення з пожежним щитом та куточком пожежної безпеки .

грудень

вихователі

 

3.7.

Бесіда: «Пожежна безпека в Новорічні та різдвяні свята»

грудень

вихователі

 

3.8.

Тиждень безпеки «Бережімо себе, діти!»

лютий, квітень

вихователі

 

3.9.

Розвага для дітей молодшого віку: «Гори свічка-невеличка».

лютий

вихователі

 

3.10.

Перегляд лялькової мульт. вистави: «Кицькін дім»

лютий

вихователі

 

3.11.

Вікторина за участю дітей старшого віку: «Вогонь і довкілля»

лютий

вихователі

 

3.12.

Заняття на тему: «Щоб лиха в хату не пускати, небезпечні речі слід сховати».

березень

вихователі

 

3.13.

Заняття:»В гостях у світлофора Моргайка»

квітень

вихователі

 

3.14.

Розвага: «Щоби не було біди, службу порятунку набери»

квітень

вихователі

 

3.15.

Проведення оздоровчо-загартувальних заходів

протягом року

Вихователі

 

3.16.

Читання віршів, оповідань, розглядання відповідних ілюстрацій, діафільмів, проведення дидактичних, рухливих та сюжетно-рольових ігор на тему охорони здоров’я дітей та правил безпечної поведінки

протягом року

вихователі

 

ПЛАН ЗАХОДІВ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ ТА

ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ У ЗДО

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль ний

Примітка про виконання

 

1

2

3

4

5

 

І. Організаційні заходи

 

1.1.

Ознайомлення працівників ЗДО  із нормативними документами

вересень

директор

 

 

1.2.

Перегляд та доповнення діючих правил, інструкцій, методичних вказівок та інших нормативних актів з ОП та протипожежної безпеки

за потребою

директор

 

 

1.3.

Видання наказу про призначення відповідальних осіб за організацію роботи з охорони праці у дошкільному навчальному закладі та у структурних підрозділах

За графіком

директор

 

 

1.4.

Складання акта перевірки готовності дошкільного навчального закладу до нового навчального року

серпень

директор

 

 

 

ІІ. Забезпечення безпечного проведення навчально-виховного процесу

 

2.1.

Приведення обладнання у відповідність до норм охорони праці у групових кімнатах, інших приміщеннях

постійно

Директор, відповідальний

 

 

2.2.

Обстеження всіх приміщень та територій ЗДО з метою виявлення небезпечних предметів, що загрожують життю і здоров’ю дітей

щонеділі

директор

 

 

ІІІ. Забезпечення повітряно-теплового режиму,   освітлення і гігієни

 

3.1.

Перевірка санітарного стану приміщень,  їдальні тощо

щоп’ятниці

директор

 

 

3.2.

Маркування меблів у групах

вересень

 вихователі

 

 

3.3.

Контроль за температурою у приміщенні під час опалювального сезону

жовтень – квітень

вихователі

 

 

3.4.

Контроль за проведенням наскрізного провітрювання приміщень

постійно

 Вихователі,пом. вихователя

 

 

3.5.

Забезпечення інвентарем, обладнанням, посудом, мийними засобами, засобами індивідуального захисту, антисептиками  груп, їдальні, харчоблоку

протягом року

директор

 

 

ІV. Безпечна експлуатація електроустановок і електромережі

 

4.1.

Перевірка наявності електросхем електроустановок і електроосвітлення

січень

директор

 

 

4.2.

Перевірка придатності до використання індивідуальних захисних засобів

лютий

директор

 

 

4.3.

Перевірка контуру захисного заземлення, опору ізоляції, електропроводки

за планом головного енергетика

відповідальний

 

 

V. Пожежна безпека

 

5.1.

Проведення занять для працівників ЗДО  із питань навчання дітей вимог пожежної безпеки

лютий

директор

 

 

5.2.

Проведення тренувань згідно з планами евакуації

лютий квітень

директор

 

 

5.3.

Контроль за своєчасною зарядкою вогнегасників

протягом року

Директор,

відповідальний

 

 

5.4.

Перевірка протипожежного обладнання і інвентарю відповідно до норм

грудень травень

Директор,

відповідальний

 

 

VІ. Пропаганда знань з охорони праці (ОП)

 

6.1.

Систематичне проведення і оформлення: - протипожежних інструктажів - інструктажів з охорони праці з працівниками ЗДО

вересень грудень березень

директор

 

 

6.2.

Перевірка наявності інструкцій з ОП у працівників

січень

директор

 

 

6.3.

Поповнення та поновлення плакатів, попереджувальних написів на стендах «Охорона праці», «Куток безпеки»

січень-вересень

директор

 

 

6.4.

Проведення заходів з безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку

протягом року

 вихователі

 

 

 

VІІ. Забезпечення спецодягом і медобслуговуванням

 

 

7.1.

Перевірка наявності і забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту

протягом року

директор

 

 

7.2.

Поповнення  аптечок мед. засобами

вересень

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *